Kuchař Cukrář Kadeřnice Kosmetička

O projektu

Název projektu:

Specializace pro učitele odborného výcviku a odborných předmětů ve službách,
registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.13/01.0003

Realizátor projektu:

SŠ gastronomie a služeb, Přerov, Šířava 7

Partneři:

1. Střední odborné učiliště obchodní, Prostějov, nám. Edmunda Husserla 1
2. Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14
3. Střední odborné učiliště, Litovel
4. Střední odborné učiliště potravinářské, Jeseník, U Jatek 8
5. Střední škola sociální péče a služeb, Zábřeh, nám. 8. května 2
6. Hotelová škola Vincenze Priessnitze, Jeseník, Dukelská 680
7. Odborné učiliště a Praktická škola, Křenovice
8. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30

Komu je určen:

Cílovou skupinu projektu tvoří učitelé odborného výcviku a odborných předmětů v oblasti služeb ze středních škol v rámci Olomouckého kraje.

Region:

Olomoucký kraj

Cíl projektu:

Cílem je zabezpečit odborný růst učitelů, prohloubit základní znalosti a především odborné dovednosti a tím zvýšit kvalitu výuky vybudováním fungujícího komplexu nových vzdělávacích kurzů pro učitele jako specializačního vzdělávacího programu.

Doba trvání:

1. 3. 2009 – 31. 10. 2011

Aktivity projektu:

1. Tvorba obsahů kurzů a akreditace
V rámci aktivity jsme připravili náměty kurzů pro učitele, vytvořili návrhy kurzů - název, obsah, hodinová dotace, náklady, předpokládaný lektor a podali žádost o akreditaci kurzů u MŠMT jako další vzdělávání pedagogických pracovníků. Zorganizujeme úvodní konferenci pro žadatele a partnery, kde budeme prezentovat projekt a náměty kurzů.

2. Příprava zázemí pro realizaci kurzů
Provedeme stavební úpravy dvou místností v přízemí budovy školy a vybudujeme z nich jednu učebnu pro realizaci kurzů v oblasti kosmetiky. Stávající učebnu kadeřnictví vybavíme zařízením nezbytným pro realizaci vzdělávacích kurzů.

3. Realizace vzdělávacích kurzů pro učitele
Uskutečníme 26 kurzů a v nich proškolíme 335 učitelů odborného výcviku a odborných předmětů v následujících oblastech:

4. Pilotní ověření
Během pilotního ověření dostanou učitelé, kteří absolvovali vzdělávací kurzy, příležitost vyzkoušet získané doved nosti a vést stejný kurz, ve kterém účastníci budou studenti příslušných oborů SŠ gastronomie a služeb, Přerov, Šířava 7.

5. Záznam kurzů
Vzdělávací kurzy i pilotní ověření poslouží ještě k jednomu účelu - umožní vytvoření výukových videozáznamů, které může žadatel, partneři a účastníci kurzů později využívat při výuce odborných předmětů. Všechny kurzy budou zaznamenány buď při školení učitelů, nebo v rámci pilotního ověření tak, aby vzniklo 25 výukových filmů, každý ke konkrétnímu tématu.

6. Vyhodnocení projektu
Mezi hlavní evaluační činnosti patří:
a. Vyhodnocování dotazníků a tvorba stručné zprávy o výsledcích výzkumu
b. Závěrečná konference pro žadatele a partnery, kde budeme prezentovat výsledky projektu a zhodnotíme jeho přínos.

Místo konání:

Lektoři:

Odborníci z daných oborů

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Manažer projektu: PhDr. PaedDr. Bc. Oldřich Baďura • e-mail: reditel@sirava.cz
Koordinátor projektu: Mgr. Pavel Fridrich • e-mail: fridrich@sirava.cz; tel. 581 200 473
Administrátor projektu: Ing. Martin Kovář • e-mail: kovar@sirava.cz
www.sirava.cz/specialsluzby • tel. 581 207 106 • fax: 581 203 769
e-mail: info@sirava.cz

Uživatel: neznámý Přihlásit se (Registrovat)